Dzisiaj jest: 21 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko

Czytaj więcej...Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie.PDF)Obwieszczenie.PDF2083 kB

Zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Kluczewsko na lata 2016-2023”.  Propozycje mogą dotyczyć obszaru całej Gminy Kluczewsko.

Prosimy o przedkładanie propozycji wg załączonego formularza od dnia 14.02.2018r. do dnia 28.02.2018r.

Propozycje można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy adres: ul. Spółdzielcza 12, 29 -120 Kluczewsko lub przesyłać e-mailem do Pani Moniki Wyrwał – Urząd Gminy w Kluczewsku
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i/lub Rafał Graczkowski – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejsze zaproszenie stanowi etap konsultacji społecznych związanych z aktualizacja „Programu Rewitalizacji Gminy Kluczewsko na lata 2016-2023”.

Wzór propozycji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Załączniki:
Pobierz plik (PROPOZYCJA PRZEDSIEWZIECIA.doc)PROPOZYCJA PRZEDSIEWZIECIA.doc48 kB

Zaproszenie do zapoznania się z Diagnozą Czynników i Zjawisk Kryzysowych.

Czytaj więcej...Wójt Gminy Kluczewsko zaprasza do zapoznanie się z „Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych” stanowiącą element „Programu Rewitalizacji Gminy Kluczewsko na lata 2016-2023” Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag/sugestii do diagnozy wg załączonego formularza do dnia 23 września 2016r.

Uwagi można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kluczewsko,
ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko
lub przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Monika Wyrwał, Urząd Gminy Kluczewsko
lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Alicja Tamborska, firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail:

Niniejsze zaproszenie stanowi 1 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji Gminy Kluczewsko na lata 2016-2023”.

W załączniku:
Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych 
Wzór formularza uwag

mt_ignore

Ogłoszenie

Czytaj więcej...WÓJT GMINY KLUCZEWSKO
ZAPRASZA

Przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych, mieszkańców i innych interesariuszy do zgłaszania się na członków Komitetu rewitalizacji, który powołany zostanie w celu współpracy przy opracowaniu Programu Rewitalizacji oraz jego wdrożeniu.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przedstawiciele mieszkańców (osoby fizyczne) i inni interesariusze zgłaszają swoje kandydatury na członków Komitetu rewitalizacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zgłaszania kandydatów można dokonywać do dnia 18.07.2016 r.

Czytaj więcej...

Program Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko

Czytaj więcej...Gmina Kluczewsko rozpoczyna pracę nad tworzeniem Programu Rewitalizacji!
Dokument ten umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na działania rewitalizacyjne realizowane na terenie naszej gminy. Posiadanie Programu Rewitalizacji Gminy jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o dodatkowe środki finansowe dla Gminy.
Z ustawy z dnia 9 października 2015 r. wynika, że rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy, ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf2457 kB

Ogłoszenie

Czytaj więcej...W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń, które wpłynęły do Urzędu Gminy

Kluczewsko, nabór na członków Komitetu rewitalizacji zostaje przedłużony do 27 lipca

WÓJT GMINY KLUCZEWSKO

PONOWNIE ZAPRASZA

Przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych, mieszkańców i innych interesariuszy do zgłaszania się na członków Komitetu rewitalizacji, który powołany zostanie w celu współpracy przy opracowaniu Programu Rewitalizacji oraz jego wdrożeniu. 

Czytaj więcej...

Aktualizacja Diagnozy do Programu Rewitalizacji

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag/sugestii do diagnozy wg załączonego formularza do dni 10 listopada 2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (DIAGNOZA PR Kluczewsko AT 19.09.2016-2.pdf)Diadnoza2602 kB

ZAPROSZENIE na konsultacje dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Kluczewsko

Komorniki - świetlica wiejska

Dobromierz - remiza OSP - mała sala

Kluczewsko - remiza OSP

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kluczewsko ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy opinii, propozycji i uwag odnośnie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko. Konsultacje przeprowadzone będą. w okresie od dnia 07 listopada 2016 r. do dnia 28 listopada 2016 r. do godz. 12:00 w formie zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza uwag do Programu Rewitalizacji, dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Kluczewsko pod adresem www.kluczewsko.pl w zakładce Rewitalizacja. oraz w Biurze projektu ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, pokój numer 33 w godzinach pracy Urzędu.

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji są w szczegó1nosci: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki organizacyjne.

Podsumowanie konsultacji projektu "Programu Rewitalizacji Gminy Kluczewsko na lata 2016-2023"

W dniu 07.11.2016 roku opublikowany został dokument pn. "Program Rewitalizacji Gminy Kluczewsko na lata 2016-2023" w celu konsultacji społecznych. Podsumowanie konsultacji społecznych zostało umieszczone w poniższym załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (PODSUMOWANIE KONSULTACJI PR KLUCZEWSKO-1.doc)Podsumowanie Konsultacji647 kB

Więcej artykułów…

  1. Nowy

Strona 1 z 2

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy