Dzisiaj jest: 19 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kluczewsko ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy opinii, propozycji i uwag odnośnie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko. Konsultacje przeprowadzone będą. w okresie od dnia 07 listopada 2016 r. do dnia 28 listopada 2016 r. do godz. 12:00 w formie zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza uwag do Programu Rewitalizacji, dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Kluczewsko pod adresem www.kluczewsko.pl w zakładce Rewitalizacja. oraz w Biurze projektu ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, pokój numer 33 w godzinach pracy Urzędu.

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji są w szczegó1nosci: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki organizacyjne.

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

Logowanie



Gospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy