Dzisiaj jest: 19 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław

Podpisanie umowy o przyznanie grantu w programie Cyfrowa Gmina

b_150_100_16777215_00_images_2021_UG_CyfrowaGmina_2.JPGWójt Gminy Rafał Pałka przy kontrasygnacie Skarbnika  Gminy Justyny Bugała-Piotrowskiej, w dniu 18 lutego 2022 r. podpisał umowę o przyznanie grantu dla Gminy Kluczewsko w programie Cyfrowa Gmina. Wysokość grantu wynosi 154 710,00 zł  Środki te pozwolą na rozwój cyfrowy gminy, a przede wszystkim zwiększenie cyberbepieczeństwa, co jest  jednym zpriorytetów dla Gminy Kluczewsko.

 

     Inwestycja skupia się głównie na rozbudowie potencjału cyfrowego Gminy, podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa oraz edukacji pracowników przez realizację następujących działań: doposażenie serwerowni poprzez zakup serwera wraz z oprogramowaniem zarządzającym, przełączników sieciowych, urządzenia NAS, UPS oraz szafy RACK. W ramach rozbudowy środowiska informatycznego przewiduje się także zakup usług wdrożenia domeny w urzędzie. Dodatkowo w ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano realizację usług szkoleniowych w zakresie podstawowych aspektów cyberbezpieczeństwa dla urzędników mających na celu podniesienie świadomości zagrożeń oraz umiejętności przeciwdziałania im w cyfrowym świecie.

    W ramach obszaru cyberbezpieczeństwo przewidziano obligatoryjny zakup usługi przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa, zakup subskrypcji na urządzenie UTM, zakup specjalistycznego oprogramowania do szyfrowania danych i zarządzania zasobami IT oraz dodatkowe usługi doradcze dotyczące wsparcia urzędu w zakresie oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu oraz przygotowania opisów przedmiotu zamówienia na etapie realizacji grantu.  

     Choć na realizację wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć w ramach projektu Cyfrowa Gmina wyznaczony został termin do czerwca  2023 r., to zgodnie z opracowanym harmonogramem, Gmina Kluczewsko zamierza wszystkie zadania zrealizować w roku 2022.

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy