Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

Herb i flaga

GMINA KLUCZEWSKO POSIADA WŁASNY HERB

 b_150_100_16777215_00_images_banners_flaga.png                 b_150_100_16777215_00_images_banners_herb.png

Dnia 29 czerwca 2012 roku na XIV Sesji Rady Gminy Kluczewsko podjęta została Uchwała w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kluczewsko oraz zasad ich stosowania. Herb Gminy Kluczewsko stanowią: w polu błękitnym podkowa srebrna(biała)zwrócona barkiem do góry tarczy z dwoma złotymi(żółtymi)krzyżami, jednym zaćwieczonym na podkowie, a drugim umieszczonym w jej środku. Nad krzyżem umieszczony jest złoty(żółty) klucz w pas w prawą heraldyczną stronę. Flaga gminy będąca odwzorowaniem herbu składa się z błękitnego płata materii o proporcjach 5 : 8 z umieszczonym z jej prawej heraldycznej strony herbem gminy. Podobnie pieczęć gminy składa się z herbu gminy który znajduje się w środku pieczęci oraz napisem w legendzie rozdzielonym dwoma gwiazdkami GMINA/KLUCZEWSKO.

Prawo do używania herbu i flagi przysługuje Radzie Gminy, Wójtowi Gminy, Urzędowi Gminy, Gminnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom wykonującym w imieniu gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej. Pieczęci Gminy do sygnowania ważnych dokumentów mogą używać Rada Gminy, Wójt Gminy i Urząd Gminy. Herb i flaga gminy będzie umieszczana w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedzibę albo miejsce obrad organów gminy z okazji uroczystości, świąt, rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz podczas imprez promujących gminę. Herb może być umieszczany na drukach urzędowych Rady Gminy i Wójta oraz na stronach internetowych których administratorem jest Gmina Kluczewsko.

Projekty herbu, flagi i pieczęci zostały opracowane i przesłane do zaopiniowania do Komisji Heraldycznej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji i po spełnieniu wymogów stawianych przez Komisję zostały w obecnym kształcie zaopiniowane pozytywnie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy