Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

Położenie

Gmina leży w obrębie Wyżyny Środkowo-Małopolskiej. Przez jej teren ciągną się wzniesienia Pasma Przedborsko – Małogoskiego, które daje początek Górom Świętokrzyskim najwyższe wzniesienie na terenie naszej gminy to 351m n.p.m. Fajna Ryba i wały wydmowe piasków Niecki Włoszczowskiej, co powoduje urozmaicenie rzeźby terenu.

Różnorodne cechy środowiska przyrodniczego Gminy Kluczewsko tworzą przepływające rzeki Pilica i Czarna Włoszczowska, przy udziale znacznych kompleksów leśnych. Czyste powietrze, dobre warunki klimatyczne oraz położenie w obszarze chronionego krajobrazu sprawiają, iż charakteryzowany obszar stanowi doskonałą bazę dla turystyki i rekreacji.

W 1988 r. został utworzony Przedborski Park Krajobrazowy w celu ochrony szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych Wyżyny Przedborskiej wraz z doliną rzeki Czarnej Włoszczowskiej. 75% powierzchni gminy znajduje się w jego otulinie.

Na terenie Gminy Kluczewsko znajdują się dwa rezerwaty:

„Bukowa Góra” – o pow. 34,94 ha, stary bukowy las usytuowany na wapiennym wzgórzu,

„Murawy Dobromierskie” – o pow. 36,29 ha, utworzony w 1989 roku, rezerwat stepowy z unikatową florą i fauną. Wyjątkowe warunki klimatyczne oraz liczne zabytki powodują, że szczególne znaczenie dla dzisiejszej Gminy Kluczewsko ma turystyka.

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy