Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

Zarządzanie kryzysowe

 TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe     999

Straż Pożarna                  998

Policja                            997

Numer alarmowy             112

Pogotowie Energetyczne  991

INNE MOŻLIWE KONTAKTY

Posterunek Energetyczny Przedbórz  /44/ 781 20 27

Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku  /44/ 781 42 28

Urząd Gminy Kluczewsko /44/ 781 42 46, /44/ 7481 42 44, fax.  /44/781 42 24


Instrukcja postępowania w sytuacjach kryzysowych


W przypadku wystąpienia katastrofy władze lokalne oraz służby ratownicze będą próbowały przyjść każdemu z pomocą. Nie zawsze będzie to możliwe, by w jednym czasie dotrzeć w każde miejsce zagrożone.

                Wobec powyższego każdy z nas powinien być przygotowany do działań związanych ze wstępnym zabezpieczeniem się przed grożącym niebezpieczeństwem. Każdy z nas powinien wiedzieć co robić w przypadku wystąpienia zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak przygotować się do ewakuacji, jak ograniczyć skutki katastrofy, jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem.

W pierwszej kolejności trzeba ustalić co Tobie i Twojej rodzinie zagraża. W tym celu należy:

 • Poznać rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz poinformować swoje dzieci jak i kiedy wzywa się Policję, Straż Pożarną lub inne służby ratownicze,
 • Ustalić zasady komunikowania się w czasie zagrożenia pomiędzy członkami rodziny,
 • W każdej sytuacji niebezpiecznej stosować się do zaleceń Szefa Obrony Cywilnej Gminy lub służb prowadzących działania ratownicze.Uwzględniając położenie geograficzne, charakter gminy na terenie Gminy Kluczewsko mogą wystąpić następujące zagrożenia:


POŻAR

Pożar to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym ogarniający budynki, lasy, torfowisko, płody rolne itp. Ze względu na swe niespodziewane powstanie i szybkie rozprzestrzenianie się może wywołać następstwa wtórne tj. wybuchy paliw, zawalenia budynków itp.

Jeśli zauważyłeś pożar to:

 • Masz obowiązek prawny i moralny powiadomić o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze,
 • Użyj prostych sposobów by ugasić pożar w zarodku – gaśnica, woda, koc gaśniczy,
 • Nie gaś urządzeń elektrycznych wodą – mogą być pod napięciem – postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne,
 • Nie próbuj gasić ognia którego nie jesteś w stanie opanować,
 • Jeśli ubranie pali się na Tobie zatrzymaj się, połóż się na ziemi i obracaj się do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,
 • Wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy,
 • Gdy pożar i swąd dymu obudzi Cię ze snu zbadaj czy drzwi są ciepłe, jeśli tak to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie / np. przez okno jeśli jest to możliwe/,
 • Jeśli nie możesz wyjść z pomieszczenia uszczelnij drzwi, kanały wentylacyjne by nie przedostał się przez nie dym, otwórz okno i wzywaj pomocy,
 • Jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione to zakryj usta i nos ręcznikiem okryj się czymś nie palnym lub mokrym kocem i przemieszczaj się tuż przy podłodze / dym i gorące powietrze unosi się do góry a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne /,
 • Opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników/

Po pożarze

 • Nie wchodź do zniszczonego przez  ogień budynku zanim służby ratownicze nie stwierdzą, że jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym itp., dachy i stropy mogą  być osłabione i wymagać naprawy,
 • Wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa które narażone były na wysoką temperaturę i dym.


Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 do straży pożarnej
lub 112 oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.


POWÓDŹ, ULEWNE DESZCZE

Woda  jest jednym z najważniejszych żywiołów, który powoduje największe straty ludzkiego dobytku. Zagrożenie powodzią może wystąpić praktycznie wszędzie. Groźne są nie tylko duże rzeki ale także intensywne opady oraz niewielkie cieki wodne. Nie planuj budowy w miejscu w którym wiadomo, że położone jest na terenie zagrożonym zalaniem ze strony pobliskiego cieku wodnego bądź zbiornika.

Po ogłoszeniu stanu pogotowia lub alarmu a także w czasie powodzi:

 • Stosuj się do zaleceń przekazywanych przez lokalne władze odnośnie sposobu postępowania,
 • Przenieś cenne przedmioty i wyposażenie na wyższe kondygnacje budynku,
 • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji,
 • Jeśli jest taka potrzeba odetnij dopływ energii elektrycznej,
 • Nie chodź po obszarach zalanych wodą.

Po powodzi:

 • Zachowaj ostrożność gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią,
 • Po powrocie do domu dokonaj szczegółowych oględzin budynku,
 • Przed korzystaniem z instalacji wodno-kanalizacyjnej sprawdź całość rur i funkcjonowanie systemu odprowadzania ścieków,
 • Sprawdź stan techniczny i sprawność zbiorników sanitarnych,
 • Zalane piwnice odpompuj stopniowo nie więcej niż kilka centymetrów na godzinę oraz 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie by uniknąć uszkodzenia struktury fundamentów,
 • Zalane przez powódź studnie, ujęcia wody, ustępy, łazienki oraz urządzenia sanitarne oczyścić, osuszyć i odkazić by uniknąć zakażeń chorobami zakaźnymi,
 • Usuń padłe w wyniku powodzi zwierzęta.

KATASTROFY BUDOWLANE

Katastrofy budowlane są najczęściej powodowane wadami  konstrukcyjnymi i technicznymi, wybuchami gazu, szkodami górniczymi oraz terroryzmem.


Do podstawowych zasad należy:

 • Powiadomienie służb ratowniczych,
 • Udzielenie pierwszej pomocy lżej poszkodowanym,
 • Stosowanie się do poleceń służb ratowniczych,
 • Ostrzegaj innych przypadkowych świadków zdarzenia.

Gdy nie masz możliwości opuszczenia domu wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus jako znak dla ratowników że potrzebujesz pomocy. Gdy jesteś unieruchomiony /przyparty/ nawołuj pomocy stukając w lekkie elementy metalowe przez co ułatwisz ratownikom Twoją lokalizację.


Gdy opuściłeś dom /mieszkanie/

 • Powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiednich którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku,
 • Nie przeszkadzaj w pracy ratownikom,
 • O ile doznałeś obrażeń zgłoś się do punktu pomocy medycznej,
 • Kiedy jesteś świadkiem katastrofy budowlanej niezwłocznie powiadom  Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.

KATASTROFY DROGOWE

 • Jeśli jesteś świadkiem wypadku drogowego zabezpiecz miejsce zdarzenia poprzez:
 • W odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze,
 • Ustaw swój samochód z włączonymi światłami awaryjnymi i mijania w celu oświetlenia miejsca wypadku,
 • Przy pomocy telefonu powiadom służby ratownicze,
 • Jeśli nie możesz spełnić powyższego warunku spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniach,
 • Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym.

WYPADKI Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

Mogą wystąpić na skutek awarii, katastrof lub klęsk żywiołowych i być spowodowane przez obiekty ruchome /cysterny samochodowe i kolejowe/.

Przebywając w miejscu w którym nastąpiła awaria połączenia z uwolnieniem się jakichkolwiek toksycznych środków należy:

 • Zachować spokój i zadzwonić do straży pożarnej gdy jesteś świadkiem,
 • Zamknij okna i włącz wentylację gdy znajdujesz się w samochodzie,
 • Chroń drogi oddechowe poprzez wykonanie filtru ochronnego,
 • Opuść rejon zagrożenia kierując się prostopadle do kierunku wiatru omijając miejsce wypadku,
 • W budynku wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne wygaś piece, zamknij przewody kominowe i wentylacyjne, uszczelnij okna i drzwi.

WICHURY

 • W czasie silnych wiatrów należy:
 • Zachować spokój. Nie wychodzić na zewnątrz jeśli nie jest to absolutnie konieczne,
 • Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi i drzewami,
 • Nie spaceruj pod balkonami,
 • Wyłącz główny wyłącznik prądu,
 • Schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi.

Po przejściu silnych wiatrów:

 • Zorganizuj pomoc w tym medyczną dla poszkodowanych,
 • Dokonaj niezbędnych napraw w sowim domu,
 • Sprawdź stan instalacji w zniszczonym domu,
 • Nie próbuj usuwać zwalonych drzew które upadły na linie energetyczne, nie dotykaj zerwanych przewodów.

BURZA

Jeśli spotka Cię burza z dala od domu znajdź bezpieczne schronienie i pozostań do czasu jej zakończenia.

Jeśli jesteś w domu:

 • Zamknij okna, usuń z parapetów i balkonów przedmioty które mogą zagrażać przechodniom,
 • Pozostań w nim z dala os oszklonych okien, sufitów i drzwi,
 • W miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane,
 • Wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne oraz anteny,
 • Jeśli jesteś w samochodzie stań na poboczu i przeczekaj burzę, unikaj zatrzymywania się pod drzewami, przewodami elektrycznymi,
 • Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym.

 

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy