Dzisiaj jest: 21 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Informacja

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w miesiącu wrześniu 2021

Analiza

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kluczewsko  za 2020 rok

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI -  /w załączniku/

Zawiadomienie

O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kluczewsko zawiadamia, iż uchwałą Nr XV/51/2020 i uchwałą Nr XV/52/2020 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 04.12.2020r. zostały zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala XV512020.pdf)uchwala XV512020.pdf211 kB
Pobierz plik (uchwala XV522020.pdf)uchwala XV522020.pdf168 kB

Czytaj więcej: Zawiadomienie

AKTUALNE TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Analiza

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kluczewsko  za 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwały:
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie

Kluczewsko, 26 lutego 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

            Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) Wójt Gminy Kluczewsko zawiadamia, iż uchwałą Nr XI/6/2020 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 07.02.2020r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty zostały zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym   od dnia 1 marca 2020 r. wysokość opłaty wynosi 17,00 zł miesięcznie.

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców)  lub kolejnej zmiany stawki, a także jeżeli odpady komunalne są zbierane i gromadzone w sposób selektywny i kompostowane wówczas wysokość stawki według w/w uchwały zmniejszona zostanie o 2 zł od jednej osoby.

Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn nowej stawki tj. 17,00 zł i danych podanych w deklaracji złożonej do Wójta.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata wynosić będzie 34,00 zł.

Terminy dokonania opłaty do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

oraz nr konta  bankowego 90 8525 0002 0030 0300 0013 0180 nie ulegają zmianie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobiście w biurze KUZG lub pod  nr tel. 44 781 42 28 od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1400.

 

                                                                                                          /-/ Pałka Rafał

Strona 1 z 4

Rybactwo i morze

System Informacji Przestrzennej

 

Projekty unijne

RODO

 

RODO

Galerie zdjęć

LogowanieGospodarka odpadami

Stowarzyszenia

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 „Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej"

Gminna Biblioteka Publiczna

WFOŚiGW

Informacje dla rolników

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  TUTAJ

Rewitalizacja Gminy Kluczewsko

Kontakt

Urząd Gminy Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12
29-120 Kluczewsko
woj. świetokrzyskie

telefon  (44) 781-42-46
         (44) 781-42-44
faks  (44) 781-42-24
email  ug@kluczewsko.gmina.pl

Godziny pracy:

poniedziałek: od 7:00 do 16:00
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:00 do 15:00

piątek: od 7:00 do 14:00

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- Wójt Gminy: w każdy poniedziałek
od 1000 do 1600,

- Przewodniczący Rady Gminy: w piątki
od 800 do 1000
,
- Sekretarz: codziennie w godzinach
pracy Urzędu Gminy,

- Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach codziennie
w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Partnerzy